Vi tester reservkraften

Första torsdagen i varje månad klockan 07.30 testas reservkraften.

När

Plats

S:t Görans sjukhusområde


Första torsdagen i varje månad klockan 07.30 testas reservkraften på S:t Görans sjukhusområde. Vid ett reservkraftsprov försvinner strömmen under 20-30 sekunder innan aggregaten för reservkraften kopplar in. Alla elektriska anläggningar ska under provet betraktas som spänningssatta. Under provtid kan driftomläggningar förekomma, undvik därför att använda känslig utrustning.  Intern rutin finns på sjukhuset för akutlägen.

När prov utförs, vänligen kontrollera följande:

  • Apparater kopplade till MVL så kallad "Mycket Viktig Last" (märkta med Brun skylt) aldrig tappar ström under provet.
  • Utrustning för manuell drift av medicinskteknisk utrustning alltid finns till hands.
  • Det fortfarande finns viss ledbelysning. Detta gäller direkt vid avbrottet samt under den första minuten. 

Under provet:

  • Använd inte bankomaten - kortet förvinner in i bankomaten
  • Hissen kan stanna 15-20 sekunder. Nödbelysning finns. 

Händer något onormalt? Kontakta Locums kundtjänst på 08-123 172 00.

Kontaktperson

Jonas Hagsten
Jonas Hagsten
Driftcontroller
Tel: 08-123 172 17