Stadshagsvägen

Välkommen till Stadshagsvägen. Här hittar du Stadshagens habliteringsenhet och administrativa lokaler för Norra Stockholms psykiatri.

Kontaktperson Locum på Stadshagsvägen 7

Sanna Svedenberg
Sanna Svedenberg
Fastighetsförvaltare
Linus Kjellerås
Linus Kjellerås
Driftcontroller