Nyheter

Sollentuna sjukhus stängt under ombyggnationen

Publicerades:
Sedan 2016 pågår ett ombyggnadsprojekt på Sollentuna sjukhus. Under projektet, som kommer att vara färdigt under 2019, är sjukhuset stängt och all vårdverksamhet är flyttad till andra lokaler i Sollentuna.

Politikerbesök på Sollentuna sjukhus

Publicerades:
Sollentuna sjukhus byggs just nu om för att möta framtidens krav på sjukvård. Nyligen besökte några av Sollentunas kommunpolitiker och personal från Vård- och omsorgskontoret bygget för att bilda sig en uppfattning hur sjukhuset kommer att se ut när det åter öppnas 2018.

Informationsfolder om flytten

Publicerades:
1177 Vårdguiden och Stockholms läns landsting har tagit fram en informationsfolder över var vårdverksamheterna på Sollentuna sjukhus flyttas under ombyggnationerna.