Nyheter

Politikerbesök på Sollentuna sjukhus

Publicerades:
Sollentuna sjukhus byggs just nu om för att möta framtidens krav på sjukvård. Nyligen besökte några av Sollentunas kommunpolitiker och personal från Vård- och omsorgskontoret bygget för att bilda sig en uppfattning hur sjukhuset kommer att se ut när det åter öppnas 2018.

Informationsfolder om flytten

Publicerades:
1177 Vårdguiden och Stockholms läns landsting har tagit fram en informationsfolder över var vårdverksamheterna på Sollentuna sjukhus flyttas under ombyggnationerna.