Service

På ett sjukhus finns det inte bara vårdverksamheter. I huset finns människor, och de behöver ibland något mer. Receptionen innanför huvudentrén, café, fotvård och frisör är verksamheter som kompletterar vårdens resurser. Sollentuna sjukhus är ett litet samhälle i sig, där olika behov behöver tillgodoses.