Huddinge sjukhusområde

Möt Per Högdahl, förvaltningsområdeschef Huddinge sjukhusområde

Vilka är de största utmaningarna just nu?
– Det är massor på gång i Huddinge nu. Det pågår många stora projekt parallellt och den största utmaningen för oss är att genomföra dessa omfattande bygg- och underhållningsprojekt samtidigt som vi vill minimera störningarna för vårdverksamheten, säger Per Högdahl, förvaltningsområdeschef för Huddinge sjukhusområde.

– Och bara arbetet med att upprätthålla driftsäkerheten dygnet runt, året runt på en fastighet som mäter över 400 000 kvadratmeter är en jätteutmaning i sig! Det kräver systematik, prioriteringar och en stor teknisk kompetens, fortsätter Per.

Ny- och ombyggnationerna av operation, intervention och röntgen pågår för fullt och är ett projekt som påverkar många och som beräknas vara färdigt i slutet av nästa år. Samtidigt pågår flera andra projekt i huset. Bland annat byggnationer av nya vårdavdelningar till Psykiatri Sydväst, ett utbyte av hissarna i fastigheten och ett omfattande projekt med att förse sjukhuset med ett nytt styrsystem.

Vad gör vi mer under 2018?
– Arbetet med förvaltning och drift av en fastighet är ett långsiktigt arbete som aldrig blir klart. Och ett sjukhus är en mycket komplex fastighet. Här finns många tekniska system som bara måste fungera för att kunna säkerställa rätt vård. Vi kommer att fortsätta arbeta för att säkra den livsviktiga driften av sjukhuset, säger Per.

Arbetet enligt Locums nya förvaltningsmodell gav resultat i den senaste mätningen av NKI (nöjd kundindex). Huddinge sjukhusområde ökade med hela 12 punkter. 

– Det är givetvis något vi är väldigt glada över, men vi har en bra bit kvar tills vi är helt nöjda. Vi jobbar systematiskt vidare för att utveckla både fastigheten och vårt arbetssätt. En viktig prioritering för oss är att hyresgästerna ska få snabb hjälp vid felanmälan, fortsätter Per.

Vad planerar vi att göra i Huddinge inom fem års sikt?
– Vi kommer bland annat att färdigställa utbytet av styr- och övervakningsutrustningen på sjukhuset. Vi planerar även att lägga resurser på att se över utemiljön på sjukhuset för att öka tryggheten för patienter, besökare och personal, säger Per.

– 2019 kommer vi också att inviga den nya behandlingsbyggnaden för operation, intervention och röntgen samt nya lokaler för förlossning och pre- och postoperativ verksamhet. Och vi kommer inom några år att påbörja utbytet av ventilationsanläggningarna på sjukhuset – ett jätteprojekt som kommer att pågå i 15 år, avslutar Per.

Fakta Huddinge sjukhusområde

Byggår:
1967 – 1977
Arkitekt:
K Å Hellman och S Lindblom hos HLLS Arkitektkontor
Kvadratmeter:
418 555 m² 
Kvadratmeter 2019:
447 555 m² (efter nybyggnation av operation, intervention och röntgen)
Största hyresgäster:
Karolinska Universitetssjukhuset och Psykiatri Sydväst, Stockholms läns sjukvårdsområde 

Det här har vi gjort!

Under 2017 gjorde vi bland annat det här:

  • Stommontering av bjälklag och fasad i den nya byggnaden för operation, intervention och röntgen.
  • Första etappen klar i ombyggnationen av allmänpsykiatrins lokaler – 60 nya patientplatser.
  • Nya yteffektiva administrationsnav i byggnad B, F2 och K.
  • Locum har säkerställt att sjukhuset har ett fullgott brandskydd.
  • Ny förbättrad infrastruktur för kylförsörjning i flera byggnader.
  • Fler solceller installerade.
Alla våra projekt bidrar till att öka kapaciteten i sjukvårdssystemet genom ny teknik och smartare lokalutformning. Kommunikation är ett viktigt verktyg för att minska oplanerade störningar på den pågående sjukhusverksamheten.
Fredrik Hagel, projektområdeschef för Huddinge sjukhusområde

Livsviktiga fastigheter

Locum förvaltar och utvecklar robusta och hållbara vårdfastigheter. Vi gör det genom en väl fungerande drift, tydliga miljömål och framtidsinriktade byggprojekt.

Följ oss på sociala medier

Följ Locum på Facebook Följ Locum på LinkedIn Följ Locum på Instagram Följ Locum på Youtube