Huddinge sjukhusområde

Möt Martin Toller, förvaltningsområdeschef Huddinge sjukhusområde

Vilka är de största utmaningarna?
- Sjukhus är intressanta objekt när det gäller fastighetsförvaltning. Här på snart 50 år gamla Huddinge sjukhusområde finns många tekniska system med stora behov av underhåll, inleder Martin Toller när han ska berätta om läget på sjukhuset.

Det handlar till exempel om system för värme, ventilation, brandlarm och kyla. En del av systemen är gamla och behöver moderniseras. Kraftförsörjning till sjukhuset är oerhört viktigt ur ett patientsäkerhetsperspektiv. Det är ett bra exempel på ett moderniseringsprojekt som fungerat som det ska. Vi kan nu försörja hela sjukhuset med ström vid ett strömavbrott tack vare en moderniserad och utbyggd reservkraftanläggning.

- Vi ska se till att sjukhuset funkar som det ska, men allt kan inte göras på en gång. På sjukhuset pågår också många byggprojekt, både ombyggnad av befintliga lokaler och nybyggnationer. Det är en stor utmaning i sig att bygga om så många lokaler samtidigt, utan att störa vården i deras pågående verksamhet. Vi jobbar hårt med att minimera störningar för våra hyresgäster. Dessutom måste vi bli bättre och snabbare på att hantera felanmälningar. Det är viktigt att vården får rätt hjälp i rätt tid när något inte fungerar som det ska i fastigheten, förklarar Martin Toller. 

Vad gör vi inom ett år?
Arbetet med att byta klimat- och styrsystemen i hela sjukhuset, för att bättre kunna styra inomhusklimatet, har pågått sedan 2006. Nu kvarstår i arbeten F, B och K-husen och bytet beräknas bli klart under 2017. I övrigt ser prioriteringarna ut så här för 2017, enligt förvaltningsområdeschefen:

- Felanmälan: Snabbare och bättre hantering och återkoppling till kund.
- El: Byte av lågspänningscentraler.
- Energi: Installation av 5 000 m² solceller.
- Psykiatri Sydväst, SLSO: Bygga om till enpatientrum.
- Ny operationsbyggnad: Grundläggning och stomresning. Ombyggnation i anslutande byggnader pågår parallellt.

Vad gör vi på fem års sikt?
På längre sikt finns en fastighetsplan. Planen visar hur vi kan säkerställa funktioner av de stora tekniska systemen, såsom värme, ventilation, brandlarm och kyla. Vi planerar under en femårsperiod bland annat:

- Installation av nya ventilationssystem i minst 1 byggnader/år.
- En ombyggnad av lågspänningscentraler i ytterligare sju hus.
- Installation av åskskydd i samtliga byggnader.
- Byte av samtliga hissar.
- Den nya operationsbyggnaden på södra sidan av sjukhuset färdigställs. Ombyggnationer i anslutande byggnader för avdelningarna förlossning och uppvakning blir klara.
- Psykiatri Sydväst, SLSO: Ombyggnad till enpatientsrum blir klara.
- Nytt avtal med driftentreprenör under 2018.

Vad motiverar dig?
- Det är viktigt för mig att få vara en del av samhällsnyttan och i mitt jobb går mycket ut på att underlätta för vården. Att dagligen få träffa människor med olika kompetenser är spännande och stimulerande, säger Martin Toller. 

Har vi på Locum koll på läget?
- Jag tycker absolut att vi har koll på läget. Det finns alltid saker som kan förbättras. Den utmaningen gör jobbet spännande. Det viktiga är att vi har en plan och att vi systematiskt följer upp och korrigerar vårt arbete med förvaltning och projekt.

Fakta Huddinge sjukhusområde

Byggår:
1967 – 1977
Arkitekt:
K Å Hellman och S Lindblom hos HLLS Arkitektkontor
Kvadratmeter 2017:
418 555 m² innan nybyggnation
Kvadratmeter 2019:
447 555 m² efter nybyggnation av operation och röntgen
Största hyresgäster:
Karolinska Universitetssjukhuset och Psykiatri Sydväst, Stockholms läns sjukvårdsområde 

Det här har vi gjort!

Under 2016 gjorde vi bland annat det här:

 • Byggt Sveriges största öppenvårdsmottagning
  för barn
 • Ombyggd hjärtintensiv-
  avdelning
 • Ombyggd avdelning för
  stamcellstransplantation
 • Ombyggd transplanta-
  tionsmottagning
 • Nytt entrétorg
 • Nytt parkeringsgarage

Följ med in på sjukhuset

Följ med in bakom kulisserna på Huddinge sjukhusområde! I filmen berättar vi om hur vi har koll på sjukhusets kraftförsörjning och något om de saker som vi som fastighetsförvaltare satsar på under 2017. 

Vi arbetar systematiskt och målmedvetet med att byta ut och modernisera de gamla tekniska systemen för värme, kyla och ventilation.
Patrik Emanuelsson, VD Locum

Produkter och tjänster

Vårdfastigheterna ska fungera dygnet runt 365 dagar om året. För att säkra tillgången på trygga vårdlokaler bedrivs vår förvaltning systematiskt med en väl fungerande drift och skötsel som bas. Vi kombinerar effektiva byggprojekt med kunskap om hur man utvecklar komplexa, robusta och långsiktigt hållbara vårdfastigheter.