Nacka sjukhus

Möt Camilla Gransell, fastighetsförvaltare på Nacka sjukhus

Vilka är de största utmaningarna just nu inom fastigheten?

- De största utmaningarna för oss på Nacka sjukhus är att vi håller på att bygga om samtidigt som vi har pågående verksamheter igång, förklarar Camilla Gransell, fastighetsförvaltare på Nacka sjukhus.

Ombyggnationen av psykiatridelen påbörjades strax före årsskiftet 2017/2018 och omfattar i stort sett alla våningsplanen i den norra delen av Nacka sjukhus. Förutom att riva ut all inredning och innerväggar ska Nacka sjukhus dessutom byggas ut för att rymma fler enpatientrum. För personalen kommer ombyggnationen av Nacka sjukhus innebära att de kommer att få nya fräscha lokaler att jobba i.

- Men den stora ombyggnationen av norra delen är inte det enda som vi ska göra på Nacka sjukhus. Vi har nu börjat planera för en ny logistiklösning för sjukhuset.  För att vi ska klara av det måste stora delar av teknikbyggnaden, byggnad 03 byggas om, berättar Camilla Gransell. Bland annat vill vi samla alla våra entreprenörer där. 

Dessutom pågår det en utredning om hur resten av Nacka sjukhus ska rustas upp. Den utredningen kommer att pågå under 2018 och först därefter vet man hur Nacka sjukhus ska utformas i framtiden.

Vad gör vi under 2018?

- Vi kommer att fortsätta vår ombyggnation för psykiatrin. Vi ska riva den gamla matsalen i byggnad 03 där vi under året planerar att bygga en ny lastkaj. I höst planerar vi att göra i ordning apotekets gamla lokaler så att de kan flytta tillbaka. Vi ska också bygga en ny sprinklercentral och reservkraft i byggnad 03 under våren 2018, säger Camilla Gransell, fastighetsförvaltare.

Vad gör vi inom fem år i fastigheten?

- Det pågår en utredning som handlar om renovering av resten av Nacka sjukhus, den utredningen kommer att pågå under 2018 och därefter vet vi hur vi ska gå vidare med den tekniska upprustningen. Vi ska också bygga nya logistiklokaler och genomföra en generell teknisk upprustning, exempelvis byta ut brandlarmet, byte av armatur och el med mera.

Fakta Nacka sjukhus

Byggår: 
Nacka sjukhus började byggas 1962.

Yta: 
44 034 kmv/BTA (innan rivning och nya byggen) och 44 685 kvm/BTA efter planerade om- och utbyggnader

Största hyresgäster: 
SLSO, Capio geriatrik och Aleris

Arkitekter: 
Folke Löfström Arkitektkontor AB

Det här har vi gjort!

Under 2017 gjorde vi bland annat det här:

  • Renovering av de fem större hissarna i högdelen
  • Förbättrat brandskyddet
  • Byggt en ny inkommande vattenledning till Nacka sjukhus
  • Påbörjat ombyggnationen av stora delar av sjukhuset
Vi genomför just nu en stor satsning på att uppgradera sjukhuset för att möjliggöra för en effektiv vård i framtiden.
Hans Nyman, Projektområdeschef Locum

Livsviktiga fastigheter

Locum förvaltar och utvecklar robusta och hållbara vårdfastigheter. Vi gör det genom en väl fungerande drift, tydliga miljömål och framtidsinriktade byggprojekt.

Följ oss på sociala medier

Följ Locum på Facebook Följ Locum på LinkedIn Följ Locum på Instagram Följ Locum på Youtube