Nacka sjukhus

Intervju med förvaltningsområdeschef Ann-Charlotte Fagerlund.

Vilka är de största utmaningarna just nu inom fastigheten?

- Den största utmaningen är att rusta upp fastighetens tekniska standard samtidigt som verksamheterna ska bedriva vård på sjukhuset. Vi ska tillhandahålla en god sjukhusmiljö för personal, patienter och besökare under tiden som vi bedriver stora byggprojekt, inleder förvaltningsområdeschef Ann-Charlotte Fagerlund.

Vad gör vi under 2017?

- Under året förses Nacka sjukhus med ytterligare en vattenledning för att göra sjukhusets vattenförsörjning mer robust. Dessutom förbättras strömförsörjningen på sjukhuset genom att installera en ny UPS.

- I höst börjar vi med att bygga om och bygga ut psykiatridelen på Nacka sjukhus. Vi tittar också på evakueringslösningar inför fortsatta om- och nybyggnationer.

Vad gör vi på fem års sikt?

- Som en del i Framtidens hälso- och sjukvård ska vi bygga om och bygga ut sjukhuset. Antalet slutenvårdsplatser ska ökas. Det här betyder att sjukhuset kommer att ta emot fler patienter i framtiden och invånarna i Nacka kommun med omnejd får ett renoverat sjukhus som kommer att finnas kvar lång tid framöver, förklarar Ann-Charlotte Fagerlund. Avloppsstammar ska bytas ut och ett nytt logistikcenter ska byggas på sjukhuset. Renovering av ytskikt ska också genomföras.

Vad motiverar dig i jobbet på Locum?

- Det som motiverar mig är att varje dag ställas inför nya frågeställningar vilket gör att ingen dag är den andra lik. Det i sin tur bidrar till att jag ständigt utvecklas. Dessutom känns det roligt att bidra till samhällsnyttan, det vi gör här är något som påverkar så många stockholmare, säger Ann-Charlotte Fagerlund.

Har vi på Locum koll på läget?

- Jag tycker att vi har bra koll på läget, vi har en väldigt bra grund med mycket kompetenta människor och en bra modell för systematisk förvaltning både på kort och lång sikt.

Fakta Nacka sjukhus

Byggår: 1962

Arkitekt: Folke Löfström Arkitektkontor AB

Kvadratmeter: 44 034 kmv/BTA (innan rivning och nya byggen) och 44 685 kvm/BTA efter planerade om- och utbyggnader

Största hyresgästerna: SLSO, Capio geriatrik och Aleris

Det här har vi gjort!

Under 2016 gjorde vi bland annat det här:

  • Renovering av de fem större hissarna i högdelen
  • Förbättrat brandskyddet
  • Byggt 24 nya parkeringsplatser
  • Byggt en ny inkommande vattenledning till Nacka sjukhus
  • Förbättrat den yttre belysningen och därmed skapat en tryggare utemiljö runt sjukhuset

Produkter och tjänster

Vårdfastigheterna ska fungera dygnet runt 365 dagar om året. För att säkra tillgången på trygga vårdlokaler bedrivs vår förvaltning systematiskt med en väl fungerande drift och skötsel som bas. Vi kombinerar effektiva byggprojekt med kunskap om hur man utvecklar komplexa, robusta och långsiktigt hållbara vårdfastigheter.

I år startar vi den efterlängtade renoveringen av sjukhuset som ska ge nya moderna vårdplatser för psykiatri och geriatrik.
Patrik Emanuelsson, VD Locum