Södertälje sjukhus

Möt Per-Erik Keskitapio, fastighetsförvaltare  

Vilka är de största utmaningarna just nu inom fastigheten?

– Den största utmaningen just nu är att utföra ett omfattande ombyggnationsarbete i hus 02 med minimal påverkan på den vårdverksamhet som pågår i närheten. Sjukhuset kommer under hela byggperioden att bedriva sin verksamhet som vanligt. Detta kräver noggrann planering, tät dialog och nära samarbete med sjukhuset och andra involverade parter, säger Per-Erik Keskitapio, fastighetsförvaltare på Södertälje sjukhus. 

Ombyggnationen av hus 02 pågår för fullt och omfattar ungefär 8 500 kvadratmeter. När totalrenoveringen är klar kommer hus 02 att innehålla 5 nya vårdavdelningar med 120 enkelrum. Arbetet är en del av landstingets Framtidsplan för hälso- och sjukvård och nästa steg i färdigställandet av Nya Södertälje sjukhus.  

Vad gör vi mer under 2018?

– I maj är vi med och inviger den nya närakuten i hus 20. Under våren startar takrenoveringar på hus 09, 10 och 13. Vi planerar även att bygga nya lokaler på plan 2 i hus 18 för Karolinska Universitets- laboratoriet, berättar Per-Erik.

I juni 2017 tog Locums styrelse beslutet att investera i ett nytt parkeringshus vid Södertälje sjukhus. 

–  I sommar startar uppförandet av ett nytt parkeringshus som kommer att ligga i hörnet Doktorsvägen/Erik Dahlbergs väg. Parkeringshuset får 209 platser för att klara behovet för både personal och besökare och planeras stå klart i slutet av 2019, fortsätter Per-Erik. 

Under 2016 tilldelades den nya behandlingsbyggnaden, hus19/20 certifieringen Miljöbyggnad Guld. 

– Vi kommer under våren att påbörja den första verifieringsprocessen. Den slutgiltiga certifieringen får Locum när energiprestanda och inomhusmiljö i drift har följts upp under två år, säger Per-Erik.

Vad gör vi inom fem år?

– Vi fortsätter ombyggnationen av Södertälje sjukhus, en del av detta är att skapa en ny entré som ansluter till den nybyggda delen och även innehåller en ny provtagningscentral, ett café samt en ny lokal för apoteket i entréhallen. Vår flerårsplanering innehåller förutom detta en teknisk upprustning av hus 10,13 och 18, avslutar Per-Erik. 

Fakta Södertälje sjukhus

Byggår: 1907-2017

Arkitekter: Tengbom, BSK Arkitekter samt Eliassen og Lambertz-Nilssen Arkitekter AS

Kvadratmeter: Cirka 84 000 BTA (inklusive paviljonger)

Största hyresgästerna: Södertälje sjukhus AB, SLSO psykiatricentrum och Karolinska Universitetssjukhuset Universitetslaboratoriet

Det här har vi gjort!

Under 2017 gjorde vi bland annat det här:
 • Färdigställde och driftsatte en helt ny behandlingsbyggnad
 • Påbörjade total-
  renoveringen av hus 02 
 • Bytte taket på hus 06, 18
 • Sänkte energi-
  förbrukningen 
 • Påbörjade projektering för nytt parkeringshus
 • Installerade solceller
 • Renoverade hissar i hus 01, 18
När totalrenoveringen av hus 02 är klar får sjukhuset 5 nya vårdavdelningar med 120 enkelrum och personalen fantastiska lokaler att arbeta i.
Hulda Wickbom, projektområdeschef Locum

Livsviktiga fastigheter

Locum förvaltar och utvecklar robusta och hållbara vårdfastigheter. Vi gör det genom en väl fungerande drift, tydliga miljömål och framtidsinriktade byggprojekt.

Följ oss på sociala medier!

Följ Locum på Facebook Följ Locum på LinkedIn Följ Locum på Instagram Följ Locum på Youtube