Södersjukhuset

Möt Faihaa Yaqub, förvaltningsområdeschef

Vilka är de största utmaningar i vårdfastigheten just nu?
De nya byggnaderna som utgör Framtidens Sös blir klara etappvis under 2018-2020. Vår största utmaning nu är att få alla funktioner i drift i rätt tid och se till att våra hyresgäster får en bra start i sina nya lokaler. Här finns mycket ny teknik som driften, förvaltarna och verksamheterna behöver lära sig! Att det sker etappvis är i sig en utmaning i sig då verksamheter får flytta in i byggnader där allt inte är klart samtidigt.
- Det positiva är att vi bygger vår erfarenhet för varje etapp som överlämnas. Självklart vill vi att det ska gå smidigt och att våra kunder ska bli nöjda! Dessutom är det en utmaning att klara övriga pågående ombyggnader och underhållsarbeten samtidigt som sjukhuset ska kunna bedriva sin verksamhet, säger Faihaa Yaqub. 
Många tekniska system på Södersjukhuset är gamla och börjar bli uttjänta. 2016 gjordes en heltäckande teknisk inventering av hela sjukhuset. 
- Vi har en tydlig bild av hur sjukhuset mår och vi behöver ta ett helhetsgrepp för inte störa hyresgästerna vid flera tillfällen.  

Vad gör vi under 2018?
- Vi har väldigt mycket på gång, allt från förbättrad ventilation i några byggnader till intensivt byggande av Framtidens Sös på västra sidan om sjukhuset, berättar Faihaa Yaqub. Under 2018 bygger vi också nya vård- och undersökningsrum på BB, byter alla fönster i Byggnad 35 och lägger om taket på ett par ställen. Tolv hissar kommer att renoveras och ett tankställe för helikopter ska byggas.
Vad som ska göras 2018 finns i förvaltningsplanen som är förankrad med hyresgästerna. Redan i början av året skedde två viktiga leveranser.
- Tillagningsköket för patientmåltider invigdes i januari och i mars kunde Sös Servicegrupp starta sin verksamhet i den nya försörjningsbyggnaden. Arbetet enligt Locums nya förvaltningsmodell gav resultat i senaste mätningen av NKI. 
- Vi är väldigt glada över ökningen med hela 12 punkter. Men vi en bra bit kvar tills vi når visionen att vara en av Sveriges bästa fastighetsförvaltare 2020!
Ett annat mått är antalet felanmälningar. De minskade på Södersjukhuset från 10 404 ärenden 2016 till 7 373 under 2017.
 - Genom veckovis rondering och förebyggande åtgärder arbetar vi för att på sikt minska antal felanmälningar. Sös AB får en kundrapport varje månad, övriga hyresgäster tre gånger per år.

Vad gör vi inom fem år? 
- Sjukhusets verksamheter, bland annat operation och vuxenakuten, kommer att ha flyttat in i de nya byggnaderna. Under tiden detaljplanerar vi tillsammans för hur vi ska kunna rusta upp resten av Södersjukhuset, förklarar Faihaa Yaqub. 
Fastighetsutvecklingsplanen synkas med vårdens behov. För att minska störningarna och få en effektiv arbetsprocess är det en fördel att ta ett eller två hus i taget. 
- Beslut finns om modernisering av Byggnad 17 och 18. Förberedelser för detta pågår, men ombyggnationen kan börja först efter att Framtidens Sös står klart 2020.
Planeringen på lång sikt påverkas som alltid av framtida politiska beslut.

Fakta Södersjukhuset

Byggår: 1938-1953, invigt 1944
Arkitekt: Hermann Imhäuser
Kvadratmeter: 250.000  
Största hyresgäster: Sös AB, SLSO, KI-Housing, Team Olmed och Karolinska Universitetssjukhuset

Det här har vi gjort!

Under 2017 gjorde vi bland annat det här:

  • Nytt hyresavtal tecknat med Sös AB
  • Slutfört modernisering av nätstationer/ elförsörjning
  • Ombyggnad för datortomografer hos BDC
  • Modernisering av sju hissar
  • Nytt vätskeförråd
  • Åtgärder för energieffektivisering

Livsviktiga fastigheter

Locum förvaltar och utvecklar robusta och hållbara vårdfastigheter. Vi gör det genom en väl fungerande drift, tydliga miljömål och framtidsinriktade byggprojekt.

Nu är vi mer än halvvägs i det stora strategiska byggprojektet Framtidens Sös!
Susanna Alexandersson, Projektområdeschef Locum

Följ oss på sociala medier

Facebook   Linkedin   Instagram   Youtube