Södersjukhuset

Möt Faihaa Yaqub, förvaltningsområdeschef

Vilka är de största utmaningar i vårdfastigheten just nu?
- Den största utmaningen just nu är att klara alla pågående ombyggnader och underhållsarbeten samtidigt som sjukhuset ska kunna bedriva sin verksamhet. Vi stör mycket och det behövs fler flyttar av verksamheter.
Många tekniska system på Södersjukhuset är gamla och börjar bli uttjänta. 2016 gjordes en heltäckande teknisk inventering av hela sjukhuset.
 - Nu har vi en tydligare bild av hur sjukhuset mår och en bra grund för att planera framåt så att vi kan ta ett helhetsgrepp och inte störa hyresgästerna vid flera tillfällen. 

Vad gör vi under 2017?
- Vi har väldigt mycket på gång, allt från förbättrad ventilation i några byggnader till intensivt byggande av Framtidens Sös på västra sidan om sjukhuset, berättar Faihaa Yaqub. Under 2017 blir det omfattande kraftförsörjningsprojektet, som startades 2014, klart. Tillagningsköket för patientmat ska tas i bruk under 2017. Sju hissar kommer att renoveras och passersystemet i hela sjukhuset byts ut. 
- Ett väldigt roligt, och synligt, projekt som ska påbörjas i år är en uppfräschning av korridorerna så att vi knyter ihop det ”gamla” sjukhuset med det nya, även färgmässigt. Vi börjar på Plan -1 som är väldigt slitet.
Årets upplägg finns i förvaltningsplanen som förvaltarna förankrat med hyresgästerna. Fastigheten ronderas också varje vecka av förvaltaren och av driftpersonal.
- Som en komplettering kommer vi under våren ha extra rondering av en utomstående sakkunnig på temat ”rent & helt”. Nya ögon ger oss en åtgärdslista att agera på.

Vad gör vi inom fem år? 
- De nya byggnaderna  - Framtidens Sös -  kommer att bli klar. Under tiden kan vi tillsammans detaljplanera för hur vi ska kunna rusta upp resten av Södersjukhuset - en huskropp i taget med allt vad det innebär av evakueringsplaner, lokalstrategier och genomförandeplaner. 
Fördelen med att ta ett hus i taget är att det blir mindre störningar och en mycket effektivare arbetsprocess.
- Jag och mina medarbetare kommer att jobba hårt för att göra förvaltningen alltmer systematisk, korta åtgärdstider vid felanmälan och leverera återkoppling till våra hyresgäster och uppdragsgivare. Planeringen på lång sikt påverkas förstås av politiska beslut.

Vad motiverar dig i jobbet på Locum?
- Det är en rolig utmaning att få jobba med så här viktiga frågor, att få påverka andras arbetsmiljö för att vårdens medarbetare kan trivas på jobbet i bra lokaler. Vi ska se till att allt funkar! Jag blir också motiverad av att få jobba tillsammans med kompetenta och engagerade kunder, medarbetare och kollegor.

Har vi på Locum koll på läget?  
- Jag började mitt jobb som förvaltningsområdeschef i januari. Redan nu känner jag att jag har koll på Locums nya arbetssätt och på förvaltningsplanen för Södersjukhuset för 2017. Den tekniska inventeringen från 2016 ger oss en bra grund att stå på och jag är säker på att jag om några månader kan säga inte bara att Locum har koll på läget – för det har vi - utan också ”Jag har koll på läget!”.

Fakta Södersjukhuset

Byggår: 1938-1953, invigt 1944
Arkitekt: Hermann Imhäuser
Kvadratmeter 2014: 235.000  (innan rivning och nya byggnationer) 
Kvadratmeter 2019: 285.000 (efter planerade om- och utbyggnader)
Största hyresgäster: Sös AB, SLSO, KI-Housing, Team Olmed och Karolinska Universitetssjukhuset

Det här har vi gjort!

Under 2016 gjorde vi bland annat det här:

  • Ombyggnad av del av förlossningen
  • Ombyggnad för endoskopiskt centrum
  • Nya vårdplatser på NAVE, neurologisk avancerad vårdenhet
  • Teknisk upprustning av Byggnad 03
  • Ombyggnad och ny placering för medicinsk tandvård

Produkter och tjänster

Vårdfastigheterna ska fungera dygnet runt 365 dagar om året. För att säkra tillgången på trygga vårdlokaler bedrivs vår förvaltning systematiskt med en väl fungerande drift och skötsel som bas. Vi kombinerar effektiva byggprojekt med kunskap om hur man utvecklar komplexa, robusta och långsiktigt hållbara vårdfastigheter.

Södersjukhuset är ett exempel på det exceptionella läge vi har just nu: utmanande byggnationer parallellt med stora underhållsbehov.
Patrik Emanuelsson, VD Locum