Affärsutveckling

Affärsutveckling

A

Göran Almström
Almström, Göran
Specialist fastighetsnät
Mikael Andersson
Andersson, Mikael
Miljöcontroller

B

Anna Bergqvist
Bergqvist, Anna
Specialist tillgänglighet
Marie Boestad
Boestad, Marie
Affärsutvecklingsdirektör

C

Jeppe Calom
Calom, Jeppe
Chef Digital utveckling
Toni Cvetkovic
Cvetkovic, Toni
Energicontroller

D

Henrik de Hauke
de Hauke, Henrik
Specialist medicinska gaser

E

Gunnar Ericsson
Ericsson, Gunnar
Energicontroller

F

Chatarina Ferdinandsson
Ferdinandsson, Chatarina
CAD/BIM specialist
Karin Friederich
Friederich, Karin
CAD/BIM-specialist

G

Pedro Gandra
Gandra, Pedro
Specialist Bygg och VVS
Sabina Gunnarsson
Gunnarsson, Sabina
Affärsutvecklare

H

Petra Hansson
Hansson, Petra
Miljösamordnare
Lara Helgadottir
Helgadottir, Lara
Arkivarie och registrator
Börje Hjorth
Hjorth, Börje
Elsäkerhetsansvarig
Ling Yi Huang
Huang, Ling Yi
CAD/BIM specialist

I

J

Åsa Jensen
Jensen, Åsa
Strateg registratur och arkiv

K

Annika Karlsson
Karlsson, Annika
Energistrateg
Petra Karlsson
Karlsson, Petra
Miljöcontroller
Kenth Kihlberg
Kihlberg, Kenth
Specialist fastighetsnät
Peter Kvarnhamn
Kvarnhamn, Peter
Specialist hiss

L

Helén Lorenz
Lorenz, Helén
Specialist telefoni

M

Jessica Midelf
Midelf, Jessica
Upphandlingschef

N

Mikael Nutsos
Nutsos, Mikael
Specialist VVS

O

Emma Olsson
Olsson, Emma
Upphandlare

P

Tomas Pettersson
Pettersson, Tomas
Specialist fastighetsrelaterad IT

R

Mikael Rubensson
Rubensson, Mikael
Specialist styr- och regler
Marie-Christine Rudbäck
Rudbäck, Marie-Christine
Projektledare Landlord

S

Annette Schmidt
Schmidt, Annette
Specialist fastighetsnät
Agneta Sjögren
Sjögren, Agneta
Affärsutvecklare
Donald Sjölund
Sjölund, Donald
CAD & BIM specialist
Karin Sjöndin
Sjöndin, Karin
Kvalitetschef
Christina Säther
Säther, Christina
Miljöcontroller

T

Fredrik Tillberg
Tillberg, Fredrik
Energicontroller
Rebecca Toll
Toll, Rebecca
Affärsutvecklare
Mika Tuomikoski
Tuomikoski, Mika
Energistrateg

U

Ö

Anette Öhrn
Öhrn, Anette
Specialist telefoni