Ekonomi och IT

Ekonomi och IT

A

Sophie af Trampe
af Trampe, Sophie
Fastighetscontroller
Petra Asherov
Asherov, Petra
Ekonomiassistent med samordningsansvar

B

Michael Bohman
Bohman, Michael
Fastighetscontroller

C

E

Dan Eriksson
Eriksson, Dan
Ekonomidirektör

G

Ami Ghajar
Ghajar, Ami
Projektekonom
Henrik Gripstad
Gripstad, Henrik
IT-specialist

H

Parisa Hadaegh
Hadaegh, Parisa
Systemförvaltare

J

Tony Jajo
Jajo, Tony
Ekonomiassistent
Emma Jonsson
Jonsson, Emma
Versamhetscontroller

K

L

Lena Laurin
Laurin, Lena
IT-strateg
Rebecca Lindholm
Lindholm, Rebecca
Verksamhetscontroller

M

Faranak Mohebbian
Mohebbian, Faranak
Ekonomiassistent

O

Magnus Olsson
Olsson, Magnus
Systemförvaltare

R

S

Morgan Scotte
Scotte, Morgan
Projektekonom
Martin Strömgård
Strömgård, Martin
Systemförvaltare

Z

Lina Zanutel
Zanutel, Lina
Kundtjänstmedarbetare