Astrid Simon

Astrid Simon Fastighetsförvaltare

Telefon
08-123 174 06
Avdelning
Förvaltningsavdelningen
Enhet
Förvaltningsområde Sjukhus Syd
Område
Fastighet
Handens sjukhus