Bakir Aliyev

Bakir Aliyev Fastighetstekniker

Telefon
08-12317165
Avdelning
Förvaltningsavdelningen
Enhet
Förvaltningsområde Sjukhus Syd
Område
Fastighet
Tillhör inget sjukhus