Johan Pihl

Johan Pihl Facility Manager

Telefon
08-12317190
Avdelning
Förvaltningsavdelningen
Enhet
Förvaltningsområde Sjukhus Nord
Område
-
Fastighet