Karolina Adlers

Karolina Adlers Förvaltningsområdeschef

Telefon
08-123 174 07
Avdelning
Förvaltningsavdelningen
Enhet
Område
Solna/Norra Hagastaden
Fastighet
Karolinska sjukhusområdet