Katarina Norberg

Katarina Norberg Fastighetsdirektör

Telefon
08-123 171 50
Avdelning
Förvaltningsavdelningen
Enhet
Område
Fastighetsområde universitetssjukhus
Fastighet
Tillhör inget sjukhus