Kerstin Jensen Haverling

Kerstin Jensen Haverling Enhetschef Facility Managers

Telefon
08-1231 7156
Avdelning
Förvaltningsavdelningen
Enhet
FM Managers
Område
Fastighet
Tillhör inget sjukhus