Lars Bolander

Lars Bolander Driftcontroller

Telefon
08-123 173 10
Avdelning
Förvaltningsavdelningen
Enhet
Område Södersjukhuset
Område
Fastighetsområde akutsjukhus
Fastighet