Mikael Olsson

Mikael Olsson Driftcontroller

Telefon
08-123 173 05
Avdelning
Förvaltningsavdelningen
Enhet
Område Solna
Område
Fastighetsområde universitetssjukhus
Fastighet
Karolinska sjukhusområdet