Per-Martin Roos

Per-Martin Roos Teknikförvaltare

Telefon
0812317317
Avdelning
Förvaltningsavdelningen
Enhet
Område sjukhus syd
Område
Fastighetsområde sjukhus
Fastighet