Ulrica Haglert

Ulrica Haglert Förvaltningsområdeschef

Telefon
08-123 174 15
Avdelning
Förvaltningsavdelningen
Enhet
Område
Förvaltningsområde sjukhus nord
Fastighet
Tillhör inget sjukhus