Projektavdelningen

Projektavdelningen

A

Göran Ahlquist
Ahlquist, Göran
Kalkylansvarig
Susanna Alexandersson
Alexandersson, Susanna
Projektområdeschef

B

Aswad Betweni
Betweni, Aswad
Projektledare
Linda Boyle
Boyle, Linda
Projektledare
Lena Brinck
Brinck, Lena
Vårdlokalutvecklare

C

Johnny Carlsson
Carlsson, Johnny
Projektledare

D

E

Ali Ebrahim
Ebrahim, Ali
Projektledare
Bo Ekenbro
Ekenbro, Bo
Projektchef
Jakob Ekwall
Ekwall, Jakob
Biträdande projektledare
Leif Engström
Engström, Leif
Projektledare
Magnus Enström
Enström, Magnus
Projektledare
Mats Eriksson
Eriksson, Mats
Byggserviceledare
Glen Ewertzh
Ewertzh, Glen
Projektledare

F

Peter Fristedt
Fristedt, Peter
Projektledare

G

Kenne Graflund
Graflund, Kenne
Senior Projektledare

H

Anna Haara
Haara, Anna
Projektsamordnare
Fredrik Hagel
Hagel, Fredrik
Projektområdeschef
Valid Hatami
Hatami, Valid
Projektledare
Erik Hirsch
Hirsch, Erik
Senior projektledare
Mikael Husbom
Husbom, Mikael
Byggserviceledare

J

Jenny Jauren
Jauren, Jenny
Projektledare
Lars Jensen
Jensen, Lars
Projektledare
Joakim Joholt
Joholt, Joakim
Byggserviceledare
Jan Erik Juhl
Juhl, Jan Erik
Projektledare
Tove Jäverbrant Siim
Jäverbrant Siim, Tove
Vårdlokalutvecklare
Urban Jönsson
Jönsson, Urban
Projektledare

K

Jessica Krantz
Krantz, Jessica
Biträdande projektledare

L

Ester Laaksonen
Laaksonen, Ester
Projektledare
Erik Larsson
Larsson, Erik
Projektledare
Lena Larsson
Larsson, Lena
Projektledare
Vicky Lau
Lau, Vicky
Projektchef
Anna Lind
Lind, Anna
Senior projektcontroller
Björn Lindgren
Lindgren, Björn
Projektledare
Göran Lindh
Lindh, Göran
Projektledare
Thomas Ljungman
Ljungman, Thomas
Byggserviceledare
Christina Lorenzen
Lorenzen, Christina
Vårdlokalutvecklare
Sebastian Lukasiewicz
Lukasiewicz, Sebastian
Biträdande projektledare
Maria Viklund
Lundqvist, Maria
Projektadministratör

M

Dana Matti
Matti, Dana
Biträdande projektledare
Seval Mert
Mert, Seval
Projektledare
Carlo Messa
Messa, Carlo
Byggserviceledare
Oskar Mogård
Mogård, Oskar
Projektledare

N

Attila Nagy
Nagy, Attila
Projektledare
Lars Netzell
Netzell, Lars
Projektansvarig
Christina Nilsson
Nilsson, Christina
Chef vårdlokalutveckling
Roland Nilsson
Nilsson, Roland
Projektsamordnare
Magnus Nordberg
Nordberg, Magnus
Projektområdeschef
Leif Norlander
Norlander, Leif
Projektledare
Hans Nyman
Nyman, Hans
Senior projektledare

O

P

Lydia Pallarés
Pallarés, Lydia
Projektledare
Kerstin Paulson
Paulson, Kerstin
Senior Projektledare
Agneta Philipson
Philipson, Agneta
Vårdlokalutvecklare

R

Johan Rannemo
Rannemo, Johan
Projektledare
Ingela Rylander
Rylander, Ingela
Vårdlokalutvecklare

S

Andreas Sandin
Sandin, Andreas
Projektledare
Gustav Schön
Schön, Gustav
Projektledare
Pia Schönbeck
Schönbeck, Pia
Projektledare tidiga skeden
John Stensaeus
Stensaeus, John
Vårdlokalutvecklare
Jonas Ståhl
Ståhl, Jonas
Biträdande projektchef

T

Jan Thelander
Thelander, Jan
Projektdirektör
Mårten Thelander
Thelander, Mårten
Biträdande projektledare

W

Bashar Waleed
Waleed, Bashar
Projektledare
Hulda Wickbom
Wickbom, Hulda
Projektområdeschef
Håkan Wilken
Wilken, Håkan
Senior projektledare
Andreas Wiström
Wiström, Andreas
Byggserviceledare

Å

Björn Åsander
Åsander, Björn
Biträdande projektdirektör
Per Åström
Åström, Per
Projektledare

Ö

Bengt Östman
Östman, Bengt
Projektledare