Gustav Schön

Gustav Schön Biträdande projektledare

Telefon
08-123 173 49
Avdelning
Projektavdelningen
Enhet
Projektområde universitetssjukhus
Område
Karolinska sjukhusområdet
Fastighet
Karolinska sjukhusområdet