Hans Danielsson

Hans Danielsson Projektchef

Telefon
08-123 172 06
Avdelning
Projektavdelningen
Enhet
Projektområde Universitetssjukhus
Område
Fastighet
Karolinska sjukhusområdet