Hulda Wickbom

Hulda Wickbom Projektområdeschef

Telefon
08-123 171 18
Avdelning
Projektavdelningen
Enhet
Projektområde akutsjukhus s:t Göran/Södertälje
Område
Fastighet
S:t Görans sjukhus