Valid Hatami

Valid Hatami Projektledare

Telefon
Avdelning
Projektavdelningen
Enhet
Område
Projektområde Södersjukhuset
Fastighet
Södersjukhuset