Affärsplan

I Locums affärsplan redovisas bolagets vision, våra värderingar, strategiska mål och nyckeltal över en femårsperiod samt kvalitets- och miljömål. Affärsplanen utgår från styrande förutsättningar för bolagets verksamhet samt omvärlds-, marknads- och riskanalyser. Affärsplan 2017 fastställdes av styrelsen 24 november 2016.

I Locums affärsplan redovisas bolagets vision, våra värderingar, strategiska mål och nyckeltal över en femårsperiod samt fokusområden och kvalitets- och miljömål. I affärsplanen finns även intern kontrollplan samt fokusområden för året. Affärsplanen utgår från styrande förutsättningar för bolagets verksamhet samt omvärlds-, marknads- och riskanalyser. Affärsplanen motsvarar förvaltningarnas övergripande verksamhetsplaner inom landstinget.

Locums kvalitets- och miljömål för år 2016

Här kan du ta del av Locums kvalitets- och miljömål för år 2016Kvalitets-och miljömålen för år 2016 finns också för nerladdning här (pdf-format)