Locum AB och LFS

På de här sidorna kan du bland annat ta del av Locums årsredovisning.

Kort om Locum AB och Landstingsfastigheter Stockholm

Locum AB ägs av Stockholms läns landsting via Landstingshuset i Stockholm AB (LISAB). Locum äger inte fastigheterna utan har landstingets uppdrag att förvalta det landstingsägda fastighetsbeståndet. För denna uppgift får Locum ett årligt arvode från landstinget. Locum är alltså ett renodlat tjänsteföretag. Hela överskottet från Locums verksamhet tillfaller Stockholms läns landsting.

Fastighetsförvaltningen sker inom ramen för landstingets resultatenhet Landstingsfastigheter Stockholm, LFS. Intäkterna i LFS består av hyror som kommer från såväl landstingsinterna hyresgäster som från externa hyresgäster.

Locum AB:s intäkter består dels av ett arvode från LFS, baserat på antalet förvaltade kvadratmeter, dels av ersättning för konsult- och projektledningstjänster i byggprojekt.

Information om Stockholms läns landstings organisation finns på landstingets webbplats sll.se