Locum AB och LFS

Till vänster hittar du länkar till Locums årsredovisningar och årsberättelse.

Kort om Locum AB och Landstingsfastigheter Stockholm

Locum AB är ett dotterbolag inom Stockholms läns landsting och ägs av Landstingshuset i Stockholm AB (LISAB). Locum har landstingets uppdrag att förvalta det landstingsägda fastighetsbeståndet avseende vårdfastigheter.

Locum är ett renodlat tjänsteföretag bestående dels av egen personal dels av upphandlade konsulter/entreprenörer. Den tekniska driften av fastigheterna sköts av upphandlade driftentreprenörer. 

Fastighetsförvaltningen sker inom ramen för Landstingsfastigheter Stockholms, LFS, verksamhet. LFS är en resultatenhet inom landstinget. Intäkterna i LFS består av hyror från landstingsinterna hyresgäster och från externa hyresgäster.

Locum AB:s intäkter består av ett förvaltningsarvode, baserat på antalet förvaltade kvadratmeter, samt ersättning för konsult- och projektledningstjänster i byggprojekt.

Information om Stockholms läns landstings organisation finns på landstingets webbplats sll.se.