Ledningsgrupp

Anette Henriksson.
Anette Henriksson
Vd

Per-Inge Buskas.
Per-Inge Buskas
Vice Vd

Dan Eriksson.
Dan Eriksson
Ekonomidirektör

Marie Boestad.
Marie Boestad
Dir. Affärsutveckling

 Christina Hallberg.
Christina Hallberg
HR direktör
Katarina Norberg.
Katarina Norberg
Fastighetsdirektör


Jan Thelander.
Jan Thelander
Projektdirektör

 

Marit Brusdal Penna.
Marit Brusdal Penna
Dir. strategiska fastighets-
frågor och investeringar