Ledningsgrupp


Anette Henriksson
Vd


Per-Inge Buskas
Vice Vd


Dan Eriksson
Ekonomidirektör


Marie Boestad
Dir. Affärsutveckling

 
Christina Hallberg
HR direktör

Katarina Norberg
FastighetsdirektörJan Thelander
Projektdirektör

 


Marit Brusdal Penna
Dir. strategiska fastighets-
frågor och investeringar