Organisation

Här kan du läsa mer om hur Locum AB:s organisation är uppbyggd på avdelningsnivå.

Bild över Locums organisation 2017