Styrelse


Paul Lindquist (M)
Styrelseordförande

Lars Tunberg (L)
1:a Vice Ordförande

Rolf Lindell (S)
2:a Vice Ordförande

 

Mikael Igelström

Mikael Igelström (M)
Ledamot

 Christer Grunder (M)
Ledamot
 

Yusuf  Aydin (KD)
Ledamot
 
Carina Paulsson Ellert (S)
Ledamot
 
Sven Andersson (S)
Ledamot

 

 

 

 

 

Tomas Eriksson (MP)
Ledamot


Suppleanter

Maria Elgstrand (M)
Björn Samuelsson (M)
Magdalena Schröder (M)
Margareta Cantell (C)
Lena Hallerby (L)
Lowisa Anderzon (S)
Solveig Holmgren (S)
Roger Svalhede (S)
Yildiz Kafkaz (MP)Locums arbetstagarrepresentanter

Leif Engström, Vision
Peter Stolpe, ersättare Vision


Sandra Carlsvärd, Akademikerföreningen SACO
Lena Laurin, ersättare Akademikerföreningen SACO

Här kan du hitta styrelsehandlingar från genomförda och kommande styrelsemöten