Vårt tillgänglighets­arbete

Locums arbete med tillgänglighet ska kännetecknas av att våra byggnader och lokaler är tillgängliga och användbara för personer med fysiska och/eller kognitiva funktionsnedsättningar. Tillgänglighet ska tillgodoses för såväl patienter, besökare som personal.
Vårt tillgänglighetsarbete

Utöver samhällets krav, i form av lagar och regler, på fysisk tillgänglighet har Stockholms läns landsting en egen ambition att ständigt förbättra sig avseende fysisk- och kommunikativ tillgänglighet samt bemötande.

Locums Samverkansråd Tillgänglighet

Som en viktig del i tillgänglighetsarbetet har Locum ett uppdrag från Stockholms läns landsting att ha regelbunden samverkan med organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning i Stockholms län. Locums Samverkansråd Tillgänglighet sammankallas och leds av vår specialist för tillgänglighet.
Rådet sammanträder minst fyra gånger per år och ledamöterna företräder HSO, DHR och SRF för samtliga av de frågor som rör funktionsnedsättningar och funktionshinder. Den särskilda sakkunskapen som finns inom organisationerna ska användas i planering och utveckling av Locums verksamhet. Ledamöterna utser representanter som medverkar och rapporterar till Hälso- och sjukvårdsförvaltningens centrala samverkansråd.

Läs mer om vårt tillgänglighetsarbete och vårt samverkansråd