Tillgänglighet -
samverkansråd

Samverkansrådet är ett forum för information och kunskapsutbyte om funktionsnedsattas behov och villkor. Syftet är att tillhandahålla en hög tillgänglighet i landstingets fastighetsbestånd.

I detta råd samverkar Locum AB med organisationerna HSO (HSO i Stockholms län - Funktionshindersrörelsen i samverkan), DHR (DHR Stockholms läns distrikt – För ett samhälle utan rörelsehinder) och SRF (Synskadades riksförbund Stockholms och Gotlands län).

Samverkansrådets representanter deltar med sin specifika kunskap i byggprojekt och vid granskning av de handlingar som Locum utarbetar som stöd för tillgänglighetsarbetet.

Minnesanteckningar

Här nedan hittar du rådets minnesanteckningar från 2008:

År 2018

År 2017


År 2016


År 2015

År 2014

År 2013

År 2012

År 2011

År 2010

År 2009


År 2008