Policyer

Stockholms läns landsting har fastställt ett antal styrande dokument och policyer som reglerar landstingets verksamhet. Dokumenten beskriver vad som styr landstingets verksamhet och hur arbetet ska utföras inom olika ansvarsområden.

För vårt ansvarsområde har vi verksamhetsspecifika styrdokument, utifrån lagar och myndighetskrav, där även landstingets krav är inarbetade. Landstingets styrande dokument och policyer gäller även för Locum.

Här hittar du SLL:s styrande dokument och policyer


Därutöver har Locum följande policyer: