10.Oktober

Laserskanning och drönarflygning på Norrtälje sjukhus

Publicerades:
I samarbete med 5D Systemkonsult och Tiohundra har Locum laserskannat och flygfotograferat Norrtälje sjukhusområde. Materialet ska nu importeras till Locums nya fastighetsförvaltningssystem, Landlord III.

Hur ska vi minska landstingets miljöpåverkan?

Publicerades:
Klimateffektivitet, resurseffektivitet och ett hälsofrämjande miljöarbete. Det är ledorden i Miljöutmaning 2016 – Stockholms läns landstings miljöprogram som styr miljöarbetet i alla landstingsfinansierade verksamheter fram till och med 2016. Nu pågår arbetet för fullt med att ta fram ett nytt miljöprogram som ska gälla från 2017 till 2021.