Laserskanning och drönarflygning på Norrtälje sjukhus

I samarbete med 5D Systemkonsult och Tiohundra har Locum laserskannat och flygfotograferat Norrtälje sjukhusområde. Materialet ska nu importeras till Locums nya fastighetsförvaltningssystem, Landlord III.

I och med införandet av Landlord III har Locum inventerat befintligt ritningsunderlag på samtliga sjukhusområden. I de fall där objektsmodeller saknats har Locum valt att rita upp dessa byggnader innan de ska importeras till systemet. Norrtälje sjukhus var först ut.

Verklighetstrogen 3D-modellering
Större delen av det befintliga underlaget för Norrtälje sjukhus utgörs av CAD-ritningar och äldre skannat material som behöver uppdateras för att kunna möjliggöra en import till Landlord III. 

Annika Löfberg är CAD/BIM specialist på Locum och har varit involverad i processen.

– Tillsammans med kund- och fastighetsavdelningen på Danderyd/Norrtälje identifierade vi ett behov att rita upp byggnaderna 07, 15 och 19 på Norrtälje sjukhusområde. Innan själva uppritandet kunde ta vid behövde byggnaderna mätas in för att kunna säkerställa en korrekt 3D-modellering jämfört med verkligheten, berättar Annika.

På uppdrag av 5D Systemkonsult anlitades ingenjörsfirman Astacus för inmätningar och uppritande av objektsmodeller. De laserskannade fastigheterna från mark och tak och invändigt i trapphus samt flygfotograferade området med hjälp av en drönare.

Det är flera praktiska detaljer och säkerhetsmässiga risker som man bör ta hänsyn till innan en skanning och drönarflygning kan påbörjas. Ett inledande startmöte hölls därför med Astacus, Locum och Tiohundra som även representerades av sjukhusets ansvarige flygplatschef.

Resultatet kan användas i flera syften
– Vi är jättenöjda med resultatet från skanningen och drönarflygningen. Visserligen hade vi tur med uppehållsväder och solsken när flygfotografierna togs, men den främsta anledningen till det goda resultatet beror på ett professionellt utförande och ett gott samarbete mellan alla inblandande, säger Annika Löfberg.

Utöver importen till Landlord III kan materialet vara intressant för kund- och fastighetsavdelningen ur flera perspektiv.

– Flygfotografierna gör det möjligt att bedöma fastighetens skick rent visuellt och kan vidare vara en hjälp vid planerat underhåll. Laserskanningen kan i sin tur även utföras med IR-kamera för att upptäcka värmeläckage, säger Annika Löfberg.

Uppritandet har genomförts med stöd av gällande CAD/BIM-riktlinjer och modellerna kommer arkivhållas i Locums digitala ritningsarkiv Advantum. Från respektive modell exporteras också planritningar och byggnadsinformation som slutligen importeras till Landlord III.