Krafttag för nöjdare kunder

I årets upplaga av undersökningen Fastighetsbarometern Kontor framstår det helt klart att Locums kunder har högre förväntningar på Locum än vad vi levererar.– Våra kunder inte är nöjda med oss och då är vi givetvis inte heller nöjda, säger Patrik Emanuelsson. Det är ett dåligt NKI-resultat vi ser. Vi ligger långt under våra kollegor i branschen.

Patrik Emanuelsson är vd på Locum sedan 7 september. Han har tidigare erfarenhet av att leda förändringsprocesser inom fastighetsbranschen och att skapa kundnytta och därmed höja NKI.

– Redan från dag ett har jag arbetat med att analysera Locums verksamhet, både internt och i dialog med kunder, säger Patrik Emanuelsson. Vi har ökat vår omvärldsbevakning, och NKI-mätningen är ett av våra verktyg. Nu mobiliserar vi hela organisationen för att med kraft genomföra de åtgärder som behövs.

– Vi kommer att få jobba hårt och lägga mycket större tyngdpunkt på de fastighetsförvaltande frågorna. Just nu arbetar vi på en handlingsplan för hur Locum som helhet ska utvecklas för att få nöjdare kunder. Den ska vara klar under december månad, men redan nu kommer vi att påbörja arbetet med att kontakta våra kunder och analysera resultatet från undersökningen på ett djupare plan.

Fokus för förändringsarbetet inom Locum kommer att vara den dagliga fastighetsförvaltningen med skötsel och felanmälan. Det är viktigt att hitta systematiska arbetssätt och att ge kunderna ett tydligt löfte så att alla är överens om vilka förväntningar Locum ska leva upp till. 

– Det kommer att ta tid, men vi kommer att lyckas. Vi ska se till att våra kunder märker resultat i sin vardag inom ett halvår, avslutar Patrik Emanuelsson.