Locum tecknar sitt första gröna hyresavtal

Locum går mot en hållbar lokalanvändning och tecknar sitt första gröna hyresavtal. Det är det ortopedtekniska företaget TeamOlmed på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge som i samband lokalbyte ingår ett grönt hyresavtal med Locum. Gröna hyresavtal är något som Locum kommer att arbeta mer med i framtiden.

TeamOlmed får nya lokaler i entréhallen på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. I samband med flytten ingår de ett samarbetsavtal med Locum för en hållbar lokalanvändning. Inflyttning sker den första april 2016.

Ett grönt hyresavtal innebär att Locum och hyresgästen utbyter miljöambitioner med varandra avseende avfallshantering, energianvändning, optimering av drifttider och energikartläggning. Syftet är att minska lokalens och fastighetens miljöpåverkan.

– Tillsammans med våra kunder arbetar vi för långsiktigt hållbara fastigheter för god vård. Gröna hyresavtal är ett steg i rätt riktning, säger Björn Övermark.

Locums verksamhet bedrivs långsiktigt utifrån etisk, social, miljömässig och ekonomisk hänsyn. Målet är att tillsammans med kunderna uppfylla målen i landstingets miljöutmaning 2016.