S:t Görans sjukhus växer

S:t Görans sjukhus spelar en viktig roll i Stockholms läns landstings framtidsplan för hälso- och sjukvården. Locum har därför fått i uppdrag att renovera och bygga om och bygga ut sjukhuset så att kapaciteten ökar med ca 6 000 vårdtillfällen per år samt öka kapaciteten på akuten. Sjukhuset rustas för framtidens vård. Klart i etapper 2016-2019.

Just nu bygger vi det som ska bli en av Sveriges modernaste akutmottagningar. Det finns ett stort behov av att förbättra akutvårdsverksamheten, dels för att möta det befintliga vårdbehovet och dels för att möta det utökade behovet av akutvård i länet. När den nya akuten och ambulanshallen är klara kommer sjukhuset kunna ta emot upp till 100 000 akutbesök per år. Idag är akuten dimensionerad för att ta emot 35 000 besökare, men tar hand om 80 000 besök.