Byggstart för Framtidens SÖS

Vid ett symboliskt firande uppmärksammades idag byggstarten av det som ska bli några av länets modernaste sjukhusbyggnader. De nya byggnaderna vid Södersjukhuset planeras stå klara vid årsskiftet 2018/2019 och är en del av en historisk satsning på hälso- och sjukvården i länet.

Förberedande arbeten i form av uppförande av tillfälliga byggnader samt rivning, sprängning och schaktning har pågått på området sedan våren 2014. Tidigare i år antogs detaljplanen för de nya byggnaderna, vilket gav klartecken för att påbörja byggnationerna. I sjukhusets västra läge byggs nu bland annat en ny och större akutmottagning, operationssalar, vårdplatser i enkelrum samt nya byggnader för drift och underhåll. De närmaste åren kommer projektet att sysselsätta mer än 500 personer för att resa och färdigställa byggnaderna.

Vid uppmärksammandet av byggstarten medverkade bland andra fastighets- och investeringslandstingsrådet Paul Lindquist, Södersjukhusets vd Tomas Movin samt Locums vd Patrik Emanuelsson.

- För exakt två år sedan togs de formella besluten som var startskottet för de tre nya byggnader som ska resas här vid Södersjukhuset. Vi har lagt mycket arbete på gestaltning och kommunikation som lett till att vi fått en ny detaljplan och bygglov, säger Patrik Emanuelsson.

- Rivnings- och sprängningsarbetet har varit omfattande. Över 100 sprängningar har genomförts, över 8 ton sprängämne har använts och 15 000 kubikmeter har skjutits bort. 4000 lastbilar har fraktat bort betong, rivningsmassor och jord. Jag vill tacka sjukhusets medarbetare som står ut med ljud, vibrationer, damm och evakueringar och slutligen tacka de boende runt Södersjukhuset för att ni är enastående tålmodiga med byggtrafik och buller, säger Patrik Emanuelsson.

- Stockholms län växer kraftigt och vi är mitt inne i en mycket omfattande utveckling och utbyggnad av hälso- och sjukvården i länet. Södersjukhuset kommer även i framtiden att ha en nyckelroll i länets sjukvård och de nya byggnaderna kommer vara viktiga för att vi ska klara vården även i framtiden, säger Paul Lindquist.