Energikartläggningar och effektiviseringar

Enligt Locums affärsplan för 2015 ska 20 % av fastighetsbeståndet energikartläggas under 2015.


Enligt Locums affärsplan för 2015 ska 20 % av fastighetsbeståndet energikartläggas under 2015. En energikartläggning ger svar på hur mycket energi som årligen tillförs och används för en byggnad eller flera sammanhängande byggnader. Den visar hur energin är fördelad på byggnadens system och olika verksamheter i respektive byggnad. Utifrån energikartläggningen kan förslag på energieffektivisering av byggnader, processer och utrustning tas fram för att minska energianvändningen.

Ursprungligen planerades kartläggningar på Karolinska sjukhusen i Solna och Huddinge samt på Danderyds och Sabbatsbergs sjukhus. Förändrade förutsättningar på några av objekten har  orsakat omprioriteringar. Kartläggningarna på Karolinska sjukhusen i Solna och Huddinge fortlöper enligt plan och är i full gång. Kartläggningen på Sabbatsbergs sjukhus har skjutits på framtiden och på Danderyds sjukhus kommer energikartläggning utföras på en mindre area än den som ursprungligen planerades. Energikartläggningar kommer även genomföras på Landstingshuset, Rosenlunds sjukhus, Ytterö behandlingshem och fastigheten Grimman 2 på Södermalm under hösten. Potentialen för ytterligare ett sjukhusområde undersöks.

 

- Läs mer om Locums miljöarbete

- Ta mig tillbaka till startsidan på locum.se