Finbar fixar konsten till sjukhusen

Att skaffa konst till lokaler där det finns vård är ingen enkel match! Finbar Krook Rosato är en av 30 personer på Kulturförvaltningen som jobbar med att få konsten på våra sjukhus och vårdcentraler att smälta in bra och ge besökarna aha-upplevelser.


Hur går det till när ni ska fixa konst till ett sjukhus eller vårdcentral som ska byggas om eller byggas nytt?

- Vi kommer in efter det att förstudien är klar och innan själva projekteringen tar vid. Vi har då möten med exempelvis Locum och försöker få en bild av vilken typ av vård som ska drivas på exempelvis ett sjukhus. Vi har också täta kontakter med arkitekten för att diskutera idéer om konsten och husets gestaltning. Därefter går vi ut med annonser och på andra sätt informera konstnärer om de kommande uppdragen.

Har ni kontaktuppgifter till konstnärer, eller hur går det till att hitta dem?
- Vi har en databas med flera tusen konstnärer, både svenska och internationella. Vi beskriver hur vi har tänkt oss placeringen av konsten och om det finns flera uppdrag på just det här sjukhuset. Sedan har konstnären tre veckor på sig att anmäla sitt intresse för att vara med i projektet. Därefter sker ett detaljerat arbete för att skapa ett spännande urval med konstnärer. Till slut väljer vi att ta fram två förslag som får tävla mot varandra innan vi bestämmer vem som får uppdraget, förklarar Finbar.

Vad jobbar ni med just nu?
-Vi jobbar med många olika projekt, jag jobbar just nu med bland annat Sollentuna sjukhus och ombyggnationen där, men även med flera projekt för Huddinge Karolinska. På Sollentuna har vi totalt fyra olika konstprojekt som vi nu har berättat om för konstnärerna. Totalt har vi fått in över 500 konstnärer som vill vara med och göra konst på Sollentuna sjukhus.

Är det svårt att bestämma vem som ska få uppdraget?
-Vi jobbar hela tiden med en dialog mellan oss och konstnären. Men självklart diskuterar vi också med vårdgivarna och med Locum och presenterar olika förslag. Tillsammans med en extern konsult väljer vi ut de förslag som känns bäst för just det stället på sjukhuset. Ibland händer det att vi och exempelvis Locum är överens om ett förslag men att vårdgivarna inte håller med.

Hur kommer konsten på Sollentuna sjukhus att se ut när det blir färdigt?
- På Sollentuna sjukhus har vi fyra olika projekt som vi jobbar med. Ett av dem är att skapa konst med hjälp av bilder i varje vårdrum. Totalt handlar det om 270 vårdrum på sjukhuset. Vi kommer att låta en konstnär ta fram 30 unika bilder, ett för varje vårdrum på ett våningsplan. På så sätt kommer alla vårdrum att erbjuda unika bilder. Bilderna från varje våningsplan återkommer sedan på de andra våningsplanen, förklarar Finbar.

När kommer konstnärerna att börja jobba med konstverken?
- Under hösten kommer vi att börja välja ut konstnärer och sedan börjar skissperioden under perioden oktober-december. Därefter väljer vi ut vilka konstnärer som vi ska jobba med och de kan då börja skapa. Då har de nästan två år på sig att jobba med produktion och installation av konstverken.