2015

S:t Görans sjukhus växer

Publicerades:
S:t Görans sjukhus spelar en viktig roll i Stockholms läns landstings framtidsplan för hälso- och sjukvården. Locum har därför fått i uppdrag att renovera och bygga om och bygga ut sjukhuset så att kapaciteten ökar med ca 6 000 vårdtillfällen per år samt öka kapaciteten på akuten. Sjukhuset rustas för framtidens vård. Klart i etapper 2016-2019.

Teknisk upprustning pågår

Publicerades:
Teknisk upprustning är en förutsättning för att en byggnad eller lokal ska klara verksamhetens behov vad gäller teknisk försörjning i framtiden. Här tittar man på en tidshorisont på ungefär 25-30 år.

Locum tecknar sitt första gröna hyresavtal

Publicerades:
Locum går mot en hållbar lokalanvändning och tecknar sitt första gröna hyresavtal. Det är det ortopedtekniska företaget TeamOlmed på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge som i samband lokalbyte ingår ett grönt hyresavtal med Locum. Gröna hyresavtal är något som Locum kommer att arbeta mer med i framtiden.

Krafttag för nöjdare kunder

Publicerades:
I årets upplaga av undersökningen Fastighetsbarometern Kontor framstår det helt klart att Locums kunder har högre förväntningar på Locum än vad vi levererar.

Laserskanning och drönarflygning på Norrtälje sjukhus

Publicerades:
I samarbete med 5D Systemkonsult och Tiohundra har Locum laserskannat och flygfotograferat Norrtälje sjukhusområde. Materialet ska nu importeras till Locums nya fastighetsförvaltningssystem, Landlord III.

Hur ska vi minska landstingets miljöpåverkan?

Publicerades:
Klimateffektivitet, resurseffektivitet och ett hälsofrämjande miljöarbete. Det är ledorden i Miljöutmaning 2016 – Stockholms läns landstings miljöprogram som styr miljöarbetet i alla landstingsfinansierade verksamheter fram till och med 2016. Nu pågår arbetet för fullt med att ta fram ett nytt miljöprogram som ska gälla från 2017 till 2021.

Locum deltog på Business Arena

Publicerades:
Locum deltog även i år på den stora fastighetsmässan Business Arena på Stockholm Waterfront.
123