Byggnation av tillagningskök för patientkök på SÖS försenas

Upphandlingen av entreprenör för byggnad där bland annat Södersjukhusets planerade tillagningskök är tänkt att placeras, avbryts.

Under åren 2015-2019 planeras många ny- och ombyggnationer på sjukhusområdet samtidigt som stora delar av den gamla sjukhusbyggnaden rustas upp. För att säkerställa genomförandet av de stora projekten, där logistiken är mycket komplex, är fler utredningar nödvändiga. Utredningen kommer också att innefatta de bristfälliga anbud som inkommit vid upphandlingen.

Beslutet medför att byggnationen av tillagningsköket på Södersjukhuset senareläggs cirka sex månader. Planerna på ett nytt tillagningskök på SÖS ligger fast och är en viktig del i landstingets måltidsvision.