Locum använder Dynamo i Revit för att automatisera hantering av GUID

Enligt Riktlinje BIM Leveransspecifikation ska en GUID (Globally Unique Identifier) vara 32 tecken lång. Under arbetet med att populera rumsobjektens LOC_GUID så har CAD/BIM-enheten på Locum testat Dynamo, ett tillägg till Revit. Funktionen är framtagen av Petter Alm, en av Locums CAD-konsulter och testas just nu på objektsmodellerna för Huddinge sjukhusområde.

Dynamo är ett tillägg till Revit för att kunna programmera funktioner som kan vara komplexa och tidskrävande utan stöd. Faller testerna på Huddinge sjukhusområde väl ut så kommer funktionen sannolikt att utvecklas ytterligare till hösten mot en helintegrerad funktion som skapar UUID-baserade (Universally Unique Identifier) GUID:ar.

Victor Cabezas kommer från Nackademin och är sommarpraktikant på Locum. Han har arbetat med att infoga informationen i Dynamo. 

– Det kan ta lite tid att ta fram skriptet i Dynamo men sedan skapas informationen på några sekunder i Revit, säger Victor Cabezas.

– Att använda programmering för att automatisera komplexa och tidskrävande uppgifter är ett måste idag. Kvaliteten på informationen blir på det sättet högre och kostnaden lägre, säger Marcus Bengtsson, CAD/BIM-chef på Locum.