Locum upphandlar konsult för projekteringsledning av BIM

Locum AB är i behov av ramavtal med ett antal leverantörer för projekteringsledning av BIM i projekt.

Locum ägs av Stockholms läns landsting (SLL) och är en av Sveriges större fastighetsförvaltare med ett fastighetsbestånd på cirka två miljoner kvadratmeter i Stockholms län.

En stor del av fastighetsbeståndet är dokumenterat i form av objektsmodeller och Locum använder databaser för att kravställa lokaler. Dessa informationsmängder ska användas i projekt tillsammans med Locums riktlinjer för att säkerställa en god kvalitet i de lokaler som byggs. Informationen från projekten ska sedan överlämnas till beställaren för att kunna användas i fastighetsförvaltningssystemet.

Nu upphandlar Locum leverantörer som ska fungera som representanter i projekten för Locum och bevaka att riktlinjer efterlevs och att beställarens och projektens behov av information tillgodoses. BIM-strateger, BIM-samordnare, modellsamordnare, programutvecklare och visualiseringsstöd efterfrågas.

Om upphandlingen
Lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) tillämpas för upphandlingen.
Anbudstid: 40 dagar
Länk till upphandlingen på Visma TendSign: https://tendsign.com/doc.aspx?ID=85241