10.Oktober

VD kommenterar mediauppgifter om strategiska investeringar

Publicerades:
Media rapporterar om att Landstinget och Locums sätt att hantera stora investeringar i samband med våra om- och utbyggnader av sjukhusen i länet enligt ett utlåtande skulle strida mot kommunallagen. Locums VD Patrik Emanuelsson kommenterar här uppgifterna.

Säkrare vård med ny luftanläggning

Publicerades:
S:t Görans sjukhus anläggning för andning- och instrumentluft har bytts ut för bättre kapacitet och ökad driftsäkerhet. Sjukhuset står nu redo att möta ett ökat behov av luft varefter det växer.

Kundtjänst tar över ansvaret

Publicerades:
Nu tar kundtjänst över ärendehantering av felanmälningar på Huddinge sjukhusområde, Serafen och Sabbatsbergs sjukhus.

Eldsjälar för säkerhet

Publicerades:
Alla verksamheter i ett sjukhus måste arbeta för att undvika bränder, från vårdavdelningar ner till mista butik. Rum följde med på en granskningsrunda på Huddinge sjukhusområde.