Eldsjälar för säkerhet

Alla verksamheter i ett sjukhus måste arbeta för att undvika bränder, från vårdavdelningar ner till mista butik. Rum följde med på en granskningsrunda på Huddinge sjukhusområde.

(Denna artikel är hämtade från 2016 års tredje nummer av kundtidningen Rum. Läs numret i sin helhet här)

Text: Anna-Karin Andersson
Foto: Olof Holdar

Det dånar när sliparna snurras igång inne i verkstan hos ortopedteknikföretaget TeamOlmed som har en av sina lokaler i entréplanet på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Vid skomakar- och slipmaskinerna bearbetas material som gummi, plast, kolfiber och trä och blir till fotinlägg och andra typer av specialanpassade hjälpmedel som ortoser, proteser och skor när tillverkningen är klar. 
– Det är troligen härinne bland maskinerna som brandrisken är störst. Men det är de där potentiella farorna, som inte är lika uppenbara, som jag blivit mer medveten om nu.  En hög med papper på skrivbordet kan ju också utgöra en risk i och med att det är brännbart, säger Stene Andersson, verksamhetschef på TeamOlmed. 

I februari 2016 bjöds samtliga hyresgäster på Huddinge sjukhusområde in till en halvdagsutbildning om grundläggande brandskydd som arrangerades av Södertörns brandförsvarsförbund. Informationen låg till grund för den tillsyn som brandförsvarsförbundet gjorde senare under våren. Räddningstjänsten presenterade ett antal punkter som de ville ha svar på vid sina besök. 

Det är klart är man blir lite nervös när det är dags för en sådan kontroll, men jag är oerhört glad för att den genomfördes. Även om man tänker att man ska friska upp sina kunskaper inom brandsäkerhetsområdet är det inte säkert att det blir av. Som med allt annat hjälper det att få en spark i baken, en deadline att jobba mot, säger Stene Andersson. 

För sjukhusfastighetens största hyresgäst, Karolinska Universitetssjukhuset, är det systematiska brandskyddsarbetet en etablerad rutin. Så gott som varje vecka året om har sjukhuspersonalen möjlighet att ta del av brandskyddsutbildningar och det finns ett system för hur och när det är dags för var och en av de tusentals anställda att delta i kurserna. Det arbetet är lika betydelsefullt för de mindre företagen och vårdgivarna som hyr in sig i sjukhusfastigheten. 

Det är skillnad på att jobba i en blomsterbutik eller stå i en kiosk ute på ett torg jämfört med ha den verksamheten på ett sjukhus. Den här miljön ställer helt andra krav på säkerhet och alla måste vara medvetna om vad som gäller om det skulle börja brinna, säger Martin Andersson, brandspecialist på Locum. 

Det är första gången som det gjorts en så heltäckande översyn på ett så stort sjukhus, där alla hyresgäster inkluderas. Martin Andersson koordinerade brandmyndighetens kontakt med sjukhusets drygt 20 hyresgäster. Arbetet har skapat trygghet. 

Även om Locum har den övergripande kontrollen på fastigheten, bygger ett bra brandskydd på att även personalen som jobbar i lokalerna har kunskap om det. Det är skönt att oavsett var och med vad man arbetar i de här enorma huskropparna så vet man nu hur man kan arbeta förebyggande och vad som gäller om olyckan skulle vara framme, säger Martin Andersson. 

Tillsynen har även bidragit till en förbättrad dialog om frågor som rör brand och säkerhet. Med hyresgästernas ökade förståelse har det blivit lättare att hitta lösningar till förbättringar inom området. Att exempelvis se till så att utrymningsvägar hålls fria ses nu som ett gemensamt intresse, istället för att det uppfattas som petiga direktiv uppifrån. 

Flera hyresgäster har även lyft fram betydelsen av att reda ut vad Locum som fastighetsförvaltare ansvarar för respektive vad den enskilda verksamheten ansvarar för i det förebyggande arbetet. 

Det räcker ju inte med att känna till att utrustningen ska kontrolleras. Vem som faktiskt ser till att det görs måste också vara tydligt, säger Stene Andersson, och lyfter ner brandsläckaren från väggen för att kika på kontrollmärket. 

För Team Olmeds del visar tillsynsprotokollet att de fått godkänt av Södertörns brandförsvarsförbund. Men de slår sig inte till ro med det. Nu arbetar de vidare med att utforma en rutin för hur kunskapen ska hållas till liv inom företaget. Utmaningen ligger i att se till så att alla anställda ska veta vad som gäller och att det blir kontinuitet i utbildningarna. 

Ja, kunskap inom det här området är en färskvara, säger Martin Andersson.  

Tillsyn – så här går det till

 • Tillsynen utförs av räddningstjänsten och är en revision, en granskning, av brandskyddet. 
 • Räddningstjänsten undersöker vid sitt besök om brandskyddet är skäligt i förhållande till den verksamhet som bedrivs. 
 • Räddningstjänsten tittar på hur väl lagar och föreskrifter följs av respektive verksamhet. 
 • Om brister hittas kan räddningstjänsten ställa krav på att de måste åtgärdas. 
 • Tillsynen är också ett tillfälle för att ge tips och råd inom brandskydd och brandsäkerhet

Tips till hyresgäster

 • Ha tydliga interna regler kring brandsäkerheten på arbetsplatsen.
 • Se till att ha en plan för hur och när ni ska genomföra brandövningar och brandutbildningar hos personalen. 
 • Prata brandskydd i det dagliga arbetet. 
 • Ha en förutbestämd plan för vad ni ska göra om brandlarmet går. 
 • Ha koll på brandfarliga varor som handsprit med mera och var noga med hur de ska hanteras och förvaras. 
 • Hör gärna av er till Locum om ni känner er osäkra på vad som är ert ansvar som hyresgäst och vad som åligger Locum som fastighetsförvaltare när det gäller brandsäkerhetsarbetet. Locum ger gärna råd och stöd. 

Källa: Martin Andersson, brandspecialist på Locum.