Kundtjänst tar över ansvaret

Nu tar kundtjänst över ärendehantering av felanmälningar på Huddinge sjukhusområde, Serafen och Sabbatsbergs sjukhus.

Kundtjänst tar över ansvaret på ytterligare sjukhus

Från tisdag den 18 okt kommer ärendehanteringen av felanmälningar kopplade till fastigheterna på Huddinge sjukhusområde, Serafen och Sabbatsbergs sjukhus att skötas av Locum. Därmed ska alla fastighetsrelaterade felanmälningar göras direkt till Locums kundtjänst.

Introduceringen av kundtjänst utgör ett viktigt steg i Locums pågående arbete för att ständigt förbättra förvaltningen av våra fastigheter och öka kundnöjdheten.

Vad händer när du kontaktar Locums kundtjänst?

Fördelarna med vår kundtjänst är flera:

  • Du har alltid en kontakt in till oss, oavsett ditt driftärende. 
  • Locums kundtjänst är öppen dygnet runt.
  • När du kontaktar kundtjänst via webben eller om du anger din e-postadress registreras ditt ärende och du tilldelas automatiskt ett ärendenummer som gör ärendet spårbart. 
  • Vår Kundtjänst ser till att registrera ditt ärende och om du lämnar e-post adress eller loggar in via webben så kan du följa vad som sker med ditt ärende och när det blir klarmarkerat.

När du gör en felanmälan informerar kundtjänst berörd driftenhet omedelbart för att ärendet ska kunna lösas inom kortast möjliga tid.

Kontaktuppgifter till Locums kundtjänst:

Telefon: 08-123 172 00

E-post: kundtjanst(a)locum.se
Felanmälningar och beställningar via webben gör du på portal.locum.se
Läs mer om kundtjänst på locum.se/kundtjanst. Kundtjänsten är öppen dygnet runt via telefon. Vi besvarar e-post under helgfria vardagar mellan kl.07.00–17.00. För snabbare hantering, ha dina avdelnings HSA/ID och inloggningsuppgifter tillgängliga. Vid akuta ärenden, ring alltid in din anmälan.Välkommen att kontakta Locums kundtjänst. Vi hjälper gärna till!