VD kommenterar mediauppgifter om strategiska investeringar

Media rapporterar om att Landstinget och Locums sätt att hantera stora investeringar i samband med våra om- och utbyggnader av sjukhusen i länet enligt ett utlåtande skulle strida mot kommunallagen. Locums VD Patrik Emanuelsson kommenterar här uppgifterna.
Locums VD Patrik Emanuelsson

Locums VD Patrik Emanuelsson kommenterar uppgifterna om de strategiska investeringarna.

- Det är ytterst viktigt att vi har ett öppet och transparent system. VD:s uppdrag är att verkställa ägarens och styrelsens uppdrag, vilket vi har gjort. Uppdraget tydliggörs i Locums ägardirektiv, VD-instruktionen samt av ägarens uppdrag till Locum.

Landstingsrevisorerna samt externa revisorer ser varje år över VD:s och styrelsens beslutsmandat, vilka alltså är helt genomlysta. Det gäller även upphandlingsprocessen, från ägaren till tilldelningsbeslutet. Endast under själva anbudstiden råder sekretess.