Kundtjänst är Locums ansikte utåt

Det har gått en månad sedan Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, Sabbatsbergs sjukhus och Serafen kopplades till Locums kundtjänst.

- Över 75% av kunderna som har varit i kontakt med Locums kundtjänst har angett att det är nöjda eller mycket nöjda, vilket är ett otroligt gott betyg. Driftentreprenörer och förvaltningsteam har varit väldigt hjälpsamma, säger Anna Larsson, kundtjänstchef på Locum. 

Från 18 oktober till den 18 november inkom totalt 5668 samtal till Locums kundtjänst. Det är en ökning med 1478 samtal på en månad och en ökning med cirka 75 samtal per dag. Kötiden ligger i snitt på 20 sekunder, vilket innebär att kunden kommer fram väldigt snabbt. 

- Det är ett stort arbete med att prognostisera och schemalägga efter hur kunderna ringer in, då det varierar över dagar och klockslag. För att kunna hålla samma höga nivå på kötiderna så krävs mycket arbete kring prognos på antal samtal och bemanning av kundtjänst över dagen. Kundtjänst är Locums ansikte utåt och kanske är det enda tillfället som kunden kommer i kontakt med oss därför värdesätter vi varje unik kundkontakt. Vi på kundtjänst lägger stor vikt vid ett bra bemötande till våra kunder, vi brukar därför säga att ett leende hörs, avslutar Anna Larsson.

Gör din felanmälan via webben